Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:52 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.3°
Sáng/Tối
25.4/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.1°
Sáng/Tối
25.4/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Thấp/Cao

24.1°/30.1°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.26 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0.29