Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:05 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 25°
Sáng/Tối
26.3/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Thấp/Cao

25.4°/31.8°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0.39