Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:16 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 29.8°
Sáng/Tối
27.5/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Mưa nhẹ

22:00

29.9°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.85 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28.5/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ

01:00

29.9°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.32 km/giờ

04:00

28.4°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.88 km/giờ

07:00

29.4°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.3 km/giờ

10:00

31.8°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
3.19 km/giờ

13:00

31.1°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
4.26 km/giờ

16:00

31.6°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
4.33 km/giờ

19:00

30.1°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
71%
3.55 km/giờ

22:00

29.1°C / 34.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
74%
3.3 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa vừa

01:00

29.4°C / 33.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
76%
2.37 km/giờ

04:00

28.6°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.45 km/giờ

07:00

30.5°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.47 km/giờ

10:00

31.3°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.35 km/giờ

13:00

31.2°C / 37.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.41 km/giờ

16:00

31.5°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.99 km/giờ

19:00

30.7°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
4.35 km/giờ

22:00

29.4°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.61 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ

01:00

28.8°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.48 km/giờ

04:00

28°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.76 km/giờ

07:00

29.1°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.02 km/giờ

10:00

31.1°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.35 km/giờ

13:00

31.9°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.51 km/giờ

16:00

31°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.34 km/giờ

19:00

30.2°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.89 km/giờ

22:00

29.8°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.26 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.6°
Sáng/Tối
28.4/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ

01:00

30°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.08 km/giờ

04:00

28.6°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.99 km/giờ

07:00

29.2°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.3 km/giờ

10:00

31.4°C / 37.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.85 km/giờ

13:00

31.1°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.39 km/giờ

16:00

31.5°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.61 km/giờ

19:00

28.6°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.21 km/giờ

22:00

27.8°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.75 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.5°
Sáng/Tối
26.9/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ

01:00

27.1°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
4.07 km/giờ

04:00

26.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.21 km/giờ

07:00

27.2°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.23 km/giờ

10:00

31.4°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
4.11 km/giờ

13:00

33.6°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
4.82 km/giờ

16:00

32.7°C / 38.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
4.88 km/giờ

19:00

30.8°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.68 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Thấp/Cao

28.6°/31.2°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.09 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0