Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:34 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29°
Sáng/Tối
29.1/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 30.4°
Sáng/Tối
29.6/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.2°
Sáng/Tối
30.2/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29°
Sáng/Tối
29.4/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.3°
Sáng/Tối
29.9/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.9°
Sáng/Tối
29.7/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.7°
Sáng/Tối
29/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 29.7°
Sáng/Tối
29.4/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29°
Sáng/Tối
29.3/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 29.3°
Sáng/Tối
29.1/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.1°
Sáng/Tối
29.7/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 29°
Sáng/Tối
29/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 30.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Thấp/Cao

27.4°/31.3°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.27 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

4.35