Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:54 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
28.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 28.9°
Sáng/Tối
26.1/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.7°
Sáng/Tối
25.2/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây rải rác
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Thấp/Cao

26.7°/29.1°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.22 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0