Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:37 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.8°
Sáng/Tối
25.2/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa nhẹ 25.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Thấp/Cao

25.8°/28.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.47 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0