Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:25 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 27.9°
Sáng/Tối
24.4/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 27.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.4/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 28.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 26.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Thấp/Cao

25.7°/29°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.7 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0