Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:28 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34/ 29.3°
Sáng/Tối
27/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Thấp/Cao

27.4°/34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0