Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:54 | 09/12/2023
Thấp/Cao
25.9/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.8/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.6/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.1/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.2/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

25.2°/30.7°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

4.19