Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:34 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.7°
Sáng/Tối
26.1/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.2°
Sáng/Tối
26.7/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 24.7°
Sáng/Tối
25.6/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 25.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 33.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

26.9°/35°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

10.4