Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:28 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.4/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Mưa vừa

07:00

24.8°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
5.45 km/giờ

10:00

26.6°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
4.44 km/giờ

13:00

28.7°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
6.67 km/giờ

16:00

27.4°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
5.7 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.63 km/giờ

22:00

27.8°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
6.46 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Nhiều mây

01:00

26.8°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.69 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.03 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.74 km/giờ

10:00

28.1°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.62 km/giờ

13:00

29.8°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.77 km/giờ

16:00

28.2°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4.73 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
4.01 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.73 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mây cụm

01:00

26.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
5.25 km/giờ

04:00

26.3°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
87%
4.51 km/giờ

07:00

26.5°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
4.12 km/giờ

10:00

29.8°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4 km/giờ

13:00

30.1°C / 34.8°C
Mây cụm Mây cụm
64%
3.22 km/giờ

16:00

28.7°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
4.61 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
4.83 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.8°C
Mây cụm Mây cụm
85%
4.76 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
87%
3.77 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.14 km/giờ

07:00

26.6°C / 27.5°C
Mây cụm Mây cụm
86%
3.3 km/giờ

10:00

29.7°C / 32.6°C
Mây cụm Mây cụm
69%
2.84 km/giờ

13:00

30.7°C / 34.6°C
Mây cụm Mây cụm
66%
3.39 km/giờ

16:00

27.4°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.79 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
4.52 km/giờ

22:00

26.2°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
85%
5.09 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27.7°C
Mây cụm Mây cụm
85%
5.48 km/giờ

04:00

26.5°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.87 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.66 km/giờ

10:00

28.7°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.25 km/giờ

13:00

28.8°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
5.02 km/giờ

16:00

27.5°C / 29.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
5.42 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
5.56 km/giờ

22:00

26.5°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.74 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.6°
Sáng/Tối
24/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mây rải rác

01:00

26°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.42 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.15 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Thấp/Cao

24.6°/29.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.86 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0