Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
28.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Thấp/Cao

25.8°/29.1°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.39 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

3.45