Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:24 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.5°
Sáng/Tối
23.7/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.3/ 22.7°
Sáng/Tối
21.9/ 28.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.5/ 22.8°
Sáng/Tối
20.2/ 27.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 23.1°
Sáng/Tối
21.9/ 28.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

26°/30.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0