Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:30 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.9°
Sáng/Tối
25.3/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.6°
Sáng/Tối
25.2/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa nhẹ 28.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

26.1°/35.5°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.71 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0.84