Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:39 | 12/04/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
12.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
5.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 29.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Thấp/Cao

27.7°/32.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.22 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0