Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:20 | 28/03/2023
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
9.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
11.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
12.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
11.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
5.49
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
12.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
13.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
12.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
9.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Thấp/Cao

27°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.63 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0