Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:28 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 30.7°
Sáng/Tối
29.4/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 30.1°
Sáng/Tối
29.9/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 29.5°
Sáng/Tối
29.8/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.4/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.3°
Sáng/Tối
29.9/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.5°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.9°
Sáng/Tối
28.8/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Thấp/Cao

29.5°/33.2°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0