Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:59 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mây cụm
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.1 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0