Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:36 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

10.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa nhẹ
Bạc Liêu
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.13