Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:38 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Thấp/Cao

26.1°/32.4°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.89 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0