Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:15 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Bạc Liêu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.97 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0