Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:38 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.58 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0