Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:29 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

11.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 26.7°
Sáng/Tối
27.5/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
27.8/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26.4°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 31.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:08
Thấp/Cao

26.3°/31.3°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.39 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

9.4