Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:28 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Bạc Liêu
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Thấp/Cao

26°/30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.85 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0