Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:47 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Bạc Liêu
Đã cập nhật 25 phút trước
Ít mây 27°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Thấp/Cao

27°/34°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0