Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:23 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.2/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Thấp/Cao

26.7°/31.7°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

3.49