Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.99 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0