Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:49 | 13/07/2024
Thấp/Cao
26.3/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.7/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.3/ 28.2°
Tầm nhìn
8.92 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Thấp/Cao

25.9°/28.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0.89