Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:41 | 18/01/2022
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Bạc Liêu
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.91 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.11