Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:40 | 22/05/2024
Thấp/Cao
27.8/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.9/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.1/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.3/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.5/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.7/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Thấp/Cao

27°/33.4°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.74 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0