Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:10 | 09/12/2023
Thấp/Cao
25.5/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm 29.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Thấp/Cao

25.2°/29.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.83 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

9