Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:21 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 29.9°
Sáng/Tối
28.9/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.6°
Sáng/Tối
29.3/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.5°
Sáng/Tối
29.8/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.7°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Thấp/Cao

25.4°/30.1°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.32 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

1.66