Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:13 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 29.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Thấp/Cao

25.7°/29.2°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.84 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

8.71