Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:46 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Thấp/Cao

25°/29.5°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.84 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

3.18