Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:19 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 29°
Sáng/Tối
28.1/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28.9/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.3°
Sáng/Tối
28.2/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26°
Sáng/Tối
27.8/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.7°
Sáng/Tối
27.7/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Thấp/Cao

28.7°/34.7°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.47 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0