Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:07 | 24/02/2024
Thấp/Cao
15.8/ 15.5°
Tầm nhìn
9.33 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15.1/ 15.7°
Tầm nhìn
9.54 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15.3/ 15.7°
Tầm nhìn
8.94 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16.9/ 16.2°
Tầm nhìn
8.39 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.8/ 17.1°
Tầm nhìn
5.61 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.2/ 17.3°
Tầm nhìn
8.17 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.6/ 16.9°
Tầm nhìn
4.82 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16.3/ 16.1°
Tầm nhìn
5.21 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:58
Thấp/Cao

14.3°/17.7°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

14.2 °C

Chỉ số UV

0.03