Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:44 | 08/02/2023
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
2.56 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
1.62 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
2.25 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

4.01 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0