Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:37 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 23.2°
Sáng/Tối
25/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.3°
Sáng/Tối
23.8/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Thấp/Cao

25.7°/30.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0