Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:10 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
7/ 13°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 11°
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
8/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:42
Thấp/Cao

8°/23°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0