Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:52 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Thấp/Cao

21°/34°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0