Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:44 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:16
Mưa nhẹ
Huyện Pác Nặm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.5