Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:03 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây thưa

19:00

21°C / 21°C
Ít mây Ít mây
83%
1.41 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Ít mây Ít mây
82%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Ít mây Ít mây
81%
1.15 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Ít mây Ít mây
82%
1.16 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.15 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.93 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.03 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.11 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.13 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.85 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.85 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.87 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.71 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.81 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.1 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.27 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.2 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.23 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.47 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.27 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.03 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.07 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.05 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.99 km/giờ
Huyện Pác Nặm
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.17