Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
18.8/ 11.1°
Sáng/Tối
12/ 15.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 14.5°
Sáng/Tối
9.1/ 18.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.1/ 19.4°
Sáng/Tối
16.3/ 22.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 22.1°
Sáng/Tối
18.9/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
22.8/ 17.9°
Sáng/Tối
20.6/ 20.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 16.4°
Sáng/Tối
16.5/ 18.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.6/ 16.4°
Sáng/Tối
15.6/ 16.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.8/ 18.7°
Sáng/Tối
17.9/ 18.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 18.1°
Sáng/Tối
18.7/ 18.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.6/ 16.8°
Sáng/Tối
18/ 16.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.9/ 16.2°
Sáng/Tối
16.5/ 16.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19.4°
Sáng/Tối
17.5/ 19.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21.4°
Sáng/Tối
20.2/ 23.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20.6°
Sáng/Tối
21.6/ 21.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16.2°
Sáng/Tối
17.1/ 16.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 17.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Thấp/Cao

11.7°/23.4°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

9.3 °C

Chỉ số UV

4.93