Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:29 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
25.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

998 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 26.2°
Sáng/Tối
24.2/ 30.2°
Áp suất

996 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 29.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.6°
Sáng/Tối
25.9/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.4°
Sáng/Tối
26.7/ 25.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.4°
Sáng/Tối
25.4/ 25.2°
Áp suất

998 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 24.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 25.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 26.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.5°
Sáng/Tối
26.8/ 26.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 24.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 24.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 26.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 28.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Thấp/Cao

24.2°/35.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

6.36 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0.17