Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:30 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Pác Nặm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.36