Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:21 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
11/
Áp suất

1015 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1018 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1017 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Nhiều mây
Huyện Pác Nặm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:36
Thấp/Cao

14°/17°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0.49