Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:08 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Thấp/Cao

20°/36°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0