Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:27 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Mưa nhẹ

13:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.66 km/giờ

16:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.2 km/giờ

19:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.36 km/giờ

22:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Nhiều mây

01:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.45 km/giờ

04:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.45 km/giờ

07:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.16 km/giờ

10:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.42 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.47 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.47 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.85 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Mưa nhẹ

01:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.23 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.59 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.58 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.66 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.86 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.12 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.23 km/giờ

22:00

15°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.25 km/giờ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Mưa nhẹ

01:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.29 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.51 km/giờ

07:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.61 km/giờ

10:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.49 km/giờ

13:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.31 km/giờ

16:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.17 km/giờ

19:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.15 km/giờ

22:00

13°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.94 km/giờ
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Nhiều mây

01:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.77 km/giờ

04:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.76 km/giờ

07:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.82 km/giờ

10:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.66 km/giờ

13:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.61 km/giờ

16:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.81 km/giờ

19:00

14°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.68 km/giờ

22:00

14°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Mưa nhẹ

01:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.75 km/giờ

04:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.34 km/giờ

07:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.61 km/giờ

10:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.48 km/giờ
Huyện Pác Nặm
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Thấp/Cao

13°/17°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0