Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:15 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa vừa

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.33 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.94 km/giờ

13:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.32 km/giờ

16:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.75 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.74 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.26 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.38 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.36 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.71 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.65 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.36 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.41 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.15 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.73 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.49 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.39 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.41 km/giờ

13:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.37 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.29 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.04 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:45
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.75 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.76 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.88 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.22 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.8 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
0.76 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.15 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:46
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.9 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.65 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.78 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.77 km/giờ

13:00

30°C / 37°C
Mưa vừa Mưa vừa
75%
0.35 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.58 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.61 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:46
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.44 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.15 km/giờ
Huyện Pác Nặm
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.18