Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:31 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Bầu trời quang đãng

10:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
82%
1.21 km/giờ

13:00

29°C / 31°C
Mây thưa Mây thưa
66%
1.31 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mây thưa Mây thưa
63%
0.77 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
83%
1.26 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
89%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mây rải rác

01:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
0.23 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.1 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.08 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
0.85 km/giờ

13:00

31°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
53%
1.25 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mây thưa Mây thưa
63%
0.86 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
80%
0.6 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
87%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Bầu trời quang đãng

01:00

22°C / 22°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
91%
0.21 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
0.15 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
88%
0.26 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
66%
0.67 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mây thưa Mây thưa
58%
0.53 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
68%
0.31 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.56 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
87%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.7 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.72 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
0.35 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
0.87 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
0.95 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.16 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.13 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.16 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.36 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.32 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.62 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.45 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.29 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.45 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.48 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.48 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.39 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.45 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.71