Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:48 | 25/07/2024
Thấp/Cao
26.2/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
35.4/ 35.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
39.2/ 39.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
37.5/ 37.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.2/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.8/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Thấp/Cao

25.4°/39.9°

Độ ẩm

92%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0