Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:00 | 04/12/2023
Thấp/Cao
17.9/ 17.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.3/ 17.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.4/ 18.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.9/ 21.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.7/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.6/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.2/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 17.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Thấp/Cao

17.2°/22.1°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

15.5 °C

Chỉ số UV

0.34