Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:59 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 28.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 27.3°
Sáng/Tối
29.2/ 29.3°
Áp suất

996 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.9/ 26.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.5/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Thấp/Cao

25.6°/34.2°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0