Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:26 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Chợ Mới
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0