Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:43 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
17/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1019 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
15/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Chợ Mới
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0