Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.2 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

8.53