Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:16 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Huyện Chợ Mới
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.03