Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:37 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
23/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
12/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mây thưa
Huyện Chợ Mới
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:30
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0