Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:31 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0