Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:16 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 25.2°
Sáng/Tối
23.8/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.5°
Sáng/Tối
24.1/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.4°
Sáng/Tối
23.2/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.3°
Sáng/Tối
22.3/ 33.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 33.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Thấp/Cao

23.9°/33.5°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0