Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 39°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 39°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

11.72