Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:06 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
23/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
14/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
16/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mưa nhẹ
Huyện Chợ Mới
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Thấp/Cao

13°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.3