Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:22 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
27.6/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 29.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
27.8/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.4/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 30.9°
Áp suất

998 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 30.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 30.4°
Áp suất

996 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 27.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 31.9°
Áp suất

996 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 30.8°
Áp suất

996 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Thấp/Cao

24.1°/30.1°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.29 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0