Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:42 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
23.5/ 23.5°
Sáng/Tối
22.7/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21.5°
Sáng/Tối
22.4/ 23.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.4°
Sáng/Tối
20.8/ 25.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 21.7°
Sáng/Tối
20.1/ 24.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 23.9°
Sáng/Tối
21.8/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 11.6°
Sáng/Tối
22.4/ 14.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.6/ 9.2°
Sáng/Tối
10.8/ 10.1°
Áp suất

1027 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.8/
Sáng/Tối
8.7/ 10.7°
Áp suất

1027 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9.6/ 11.3°
Sáng/Tối
9.2/ 11.4°
Áp suất

1029 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.4/ 12°
Sáng/Tối
11.4/ 20.3°
Áp suất

1027 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 22.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Thấp/Cao

20°/24.4°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0