Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:25 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 26.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 28°
Sáng/Tối
25.2/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 28.8°
Áp suất

994 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

994 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

995 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Thấp/Cao

24.4°/35.5°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0