Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:27 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
9/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
21/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Thấp/Cao

12°/23°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0