Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:48 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
24/ 13°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 14°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Bầu trời quang đãng
Huyện Chợ Mới
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Thấp/Cao

12°/25°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0