Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:18 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Huyện Chợ Mới
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

3.78