Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:13 | 16/08/2022
Chỉ số UV
2.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
8.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
10.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
11.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
10.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Ít mây
Chỉ số UV
3.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Ít mây
Chỉ số UV
1.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.86
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.86
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thành Phố Bắc Kạn
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:27
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.16 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.75