Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:22 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 26.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27.4/ 27.6°
Áp suất

996 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
27.2/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 31.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Thấp/Cao

24°/34.4°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

27.4 °C

Chỉ số UV

2.99