Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
11/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Bầu trời quang đãng
Thành Phố Bắc Kạn
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 14°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Thấp/Cao

14°/27°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0