Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:10 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

4.12