Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:18 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Thấp/Cao

19°/20°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

4.16 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.48