Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:32 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.1/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Thấp/Cao

26.3°/32.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0