Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:55 | 20/01/2022
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
7.83 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thành Phố Bắc Kạn
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:36
Thấp/Cao

15°/20°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.75