Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:40 | 05/06/2023
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

11.53