Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:56 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.7°
Áp suất

997 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.1°
Sáng/Tối
28.4/ 27.6°
Áp suất

994 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 27°
Áp suất

995 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39.4/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 29.8°
Áp suất

995 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 28.5°
Áp suất

998 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

998 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Thấp/Cao

24.2°/34.4°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0