Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:02 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:35
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
19/ 13°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1014 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Thành Phố Bắc Kạn
Đã cập nhật 23 phút trước
Ít mây 19°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:35
Thấp/Cao

12°/23°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

6.43