Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:05 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
17.8/ 17.2°
Sáng/Tối
16.3/ 17.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19.6°
Sáng/Tối
17.8/ 20.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.5/ 17.5°
Sáng/Tối
19.7/ 18.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 17.8°
Sáng/Tối
17.5/ 24.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.6/ 20°
Sáng/Tối
16.3/ 23.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
22.5/ 21.8°
Sáng/Tối
20.1/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 22.9°
Sáng/Tối
21.2/ 23.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 23.7°
Sáng/Tối
22.1/ 24.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 23.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 22.9°
Sáng/Tối
22.7/ 23.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 22.3°
Sáng/Tối
21.9/ 23.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 20.3°
Sáng/Tối
21.8/ 23.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 17.6°
Sáng/Tối
19.7/ 18.5°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.2/ 10.5°
Sáng/Tối
17.9/ 13.4°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8.6/ 8.1°
Sáng/Tối
9.8/ 8.3°
Áp suất

1030 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 17.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Thấp/Cao

16.1°/22.7°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

16.7 °C

Chỉ số UV

0.31