Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:40 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0