Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:45 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

994 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa cường độ nặng
Thành Phố Bắc Kạn
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0