Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:19 | 04/12/2023
Thấp/Cao
18.2/ 18.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.4/ 18.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.5/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.4/ 21.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.5/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.8/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Thấp/Cao

19°/25.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.4 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.5