Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:30 | 23/07/2024
Thấp/Cao
24.6/ 24.7°
Tầm nhìn
2.99 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.9°
Tầm nhìn
9.9 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.8/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.6/ 30.9°
Tầm nhìn
9.91 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.3/ 31°
Tầm nhìn
7.48 km
Áp suất

994 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.2/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.7/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa vừa 26.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Thấp/Cao

24.6°/33.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.13 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

1.76