Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:41 | 28/11/2022
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thành Phố Bắc Giang
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:12
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.97 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0