Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:55 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 31°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 31°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
29/ 38°
Áp suất

997 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Thành Phố Bắc Giang
Đã cập nhật 24 phút trước
Ít mây 33°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.57 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

7.78