Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:09 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
20/ 14°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Thành Phố Bắc Giang
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0