Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:47 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
15.4/ 17.9°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 18.9°
Sáng/Tối
17.3/ 18.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 20.1°
Sáng/Tối
18.6/ 21.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 19.4°
Sáng/Tối
19.5/ 19.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.1/ 20.5°
Sáng/Tối
19.3/ 21.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 20.5°
Sáng/Tối
20.1/ 21.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.1/ 13.8°
Sáng/Tối
14.9/ 13.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 13.6°
Sáng/Tối
12.2/ 13.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 18°
Sáng/Tối
13.7/ 17.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.3/ 22.6°
Sáng/Tối
18.4/ 23.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 24.6°
Sáng/Tối
22.8/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.2/ 22.2°
Sáng/Tối
22.5/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.8°
Sáng/Tối
22.7/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 13.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:56
Thấp/Cao

13.5°/19.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

11.5 °C

Chỉ số UV

0