Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:42 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ

13:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.92 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.79 km/giờ

19:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.49 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
81%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mây thưa

01:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
84%
0.38 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
1.08 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
1.75 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Mây thưa Mây thưa
61%
3.16 km/giờ

13:00

34°C / 37°C
Mây thưa Mây thưa
48%
2.56 km/giờ

16:00

34°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
47%
0.96 km/giờ

19:00

28°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
70%
2.91 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.68 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
75%
2.55 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.1 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.86 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.94 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.06 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
6.31 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.13 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.84 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.4 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.52 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.32 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.38 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.61 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.84 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.18 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.74 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.57 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.32 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.1 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.04 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.48 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.4 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.79 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.69 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.5 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.38 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.03 km/giờ
Thành Phố Bắc Giang
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0