Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:02 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
28.9/ 28.6°
Áp suất

999 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27.8/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 31.9°
Áp suất

996 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.3°
Sáng/Tối
28.3/ 29.5°
Áp suất

995 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Thấp/Cao

26.4°/34.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0