Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:26 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Nhiều mây
Thành Phố Bắc Giang
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.18 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

1.39