Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:28 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
11/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.04 km/giờ

Điểm ngưng

4 °C

Chỉ số UV

0