Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:15 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Nhiều mây
Thành Phố Bắc Giang
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

4.34