Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:30 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
17.4/ 18.6°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15.5°
Sáng/Tối
17.4/ 18.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 12.8°
Sáng/Tối
13.6/ 12.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14.9°
Sáng/Tối
12.6/ 15.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 17.8°
Sáng/Tối
15/ 19.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22.9°
Sáng/Tối
18.8/ 23.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 24.5°
Sáng/Tối
22.2/ 26.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
18.7/ 16.5°
Sáng/Tối
18.6/ 17.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 14.2°
Sáng/Tối
14/ 14.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 12.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Thấp/Cao

12.8°/22.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

8.8 °C

Chỉ số UV

0