Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:05 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
13.6/ 12.2°
Sáng/Tối
12.8/ 12.1°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.8/ 17.9°
Sáng/Tối
13.5/ 17.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 21.7°
Sáng/Tối
18.9/ 22.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 22.9°
Sáng/Tối
20.1/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 21.3°
Sáng/Tối
23/ 23.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16.2°
Sáng/Tối
18.3/ 17.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 18.6°
Sáng/Tối
17.1/ 18.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 19.1°
Sáng/Tối
19.3/ 20.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 18.9°
Sáng/Tối
18.2/ 19.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 20.6°
Sáng/Tối
19.5/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 20.8°
Sáng/Tối
20.7/ 21.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 20.9°
Sáng/Tối
20.6/ 21.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 21.8°
Sáng/Tối
21.3/ 22.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 22.5°
Sáng/Tối
22.3/ 24.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.6/ 24.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.8/ 23.5°
Sáng/Tối
22.9/ 24.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.7/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 24.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.9/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.1/ 23.9°
Sáng/Tối
24.7/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 19.3°
Sáng/Tối
20.2/ 21.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 19.2°
Sáng/Tối
17.2/ 19.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.4°
Sáng/Tối
19.1/ 22.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.7/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mây cụm
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 16.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Thấp/Cao

15.2°/22.4°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

7.2 °C

Chỉ số UV

2.32