Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:40 | 25/07/2024
Thấp/Cao
25.1/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.6°
Tầm nhìn
9.07 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.3/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Thấp/Cao

25.3°/30.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.52 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0