Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:33 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mây cụm

13:00

29.4°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.61 km/giờ

16:00

28.2°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.35 km/giờ

19:00

26.4°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.58 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.12 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
23.8/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Nhiều mây

01:00

24.8°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.93 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.21 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
83%
2.48 km/giờ

10:00

29.5°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.42 km/giờ

13:00

30.6°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
5.15 km/giờ

16:00

28.7°C / 31.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
5.21 km/giờ

19:00

25.8°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
84%
4.95 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
90%
4.56 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây

01:00

24.4°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
90%
4.23 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.19 km/giờ

07:00

24.7°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.88 km/giờ

10:00

29.7°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
4.1 km/giờ

13:00

30.8°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
5.05 km/giờ

16:00

28.1°C / 30.6°C
Mây cụm Mây cụm
65%
4.98 km/giờ

19:00

24.2°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.73 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
90%
3.8 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
23.1/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Nhiều mây

01:00

24.5°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
91%
3.2 km/giờ

04:00

23.1°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.22 km/giờ

07:00

24.6°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.02 km/giờ

10:00

29.6°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.77 km/giờ

13:00

31°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
5.22 km/giờ

16:00

28.7°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
5.7 km/giờ

19:00

26.6°C / 27.1°C
Mây cụm Mây cụm
78%
5.04 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
79%
6.18 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
23.2/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm

01:00

25.7°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
85%
4.15 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
89%
2.3 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.7°C
Mây thưa Mây thưa
83%
1.63 km/giờ

10:00

29.5°C / 32.8°C
Mây cụm Mây cụm
59%
2.22 km/giờ

13:00

30.2°C / 33.9°C
Mây cụm Mây cụm
55%
4.65 km/giờ

16:00

28.5°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
5.07 km/giờ

19:00

27.2°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
5.8 km/giờ

22:00

26.7°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
6.24 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây

01:00

25.2°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.74 km/giờ

04:00

25°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.69 km/giờ

07:00

25.9°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.21 km/giờ

10:00

31°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.99 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

23.4°/31.7°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

5.54