Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:15 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 24.8°
Sáng/Tối
25.4/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23.9/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Thấp/Cao

23.2°/29.2°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

7.2 km

Gió

3.89 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0