Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:56 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.2°
Sáng/Tối
25.8/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

24.2°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0