Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:12 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
23.7/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 25.2°
Sáng/Tối
23.4/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
23.3/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 26°
Sáng/Tối
23.3/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26.7°
Sáng/Tối
23.8/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.9°
Sáng/Tối
23.6/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 29.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.4/ 23.4°
Sáng/Tối
21.6/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 23.6°
Sáng/Tối
20.6/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 23°
Sáng/Tối
21.6/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây cụm
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

23.3°/31.9°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

5.54