Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:40 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.7°
Sáng/Tối
23.5/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
23.3/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 25.3°
Sáng/Tối
23.1/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
23.7/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
23.4/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Thấp/Cao

23.1°/30.3°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.46 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.78