Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:54 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24°
Sáng/Tối
24.7/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

24.1°/29.3°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.68 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

3.38