Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:57 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 28.1°
Sáng/Tối
30/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 26.9°
Sáng/Tối
27.9/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.9°
Sáng/Tối
27.2/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Thấp/Cao

27.3°/34.4°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.77 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

4.93