Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:32 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
23.2/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 24.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Thấp/Cao

24.9°/32.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0