Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:44 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
35.5/ 30.6°
Sáng/Tối
26/ 34.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 29.4°
Sáng/Tối
27.6/ 33.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 30.7°
Sáng/Tối
27.1/ 32.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 29.2°
Sáng/Tối
27.7/ 33.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.4°
Sáng/Tối
27.9/ 34.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 29.3°
Sáng/Tối
27.2/ 34.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 29.7°
Sáng/Tối
27.1/ 34.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 29.4°
Sáng/Tối
27.3/ 35.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 30.7°
Sáng/Tối
28.9/ 35.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.9°
Sáng/Tối
27.3/ 35.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 29.5°
Sáng/Tối
27.3/ 36.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 36.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 29.8°
Sáng/Tối
27.8/ 34.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.1°
Sáng/Tối
27/ 35.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.3°
Sáng/Tối
28.1/ 36.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Thấp/Cao

27.1°/40.5°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.34 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0