Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:06 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.1/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.9/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24°
Sáng/Tối
23.6/ 24.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 31.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Thấp/Cao

27.5°/34.3°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.77 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

4.93