Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:43 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.5°
Sáng/Tối
23.1/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.7°
Sáng/Tối
23.9/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
24.6/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Thấp/Cao

24.6°/32.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0