Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:33 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
27/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa vừa

19:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.81 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.22 km/giờ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.45 km/giờ

04:00

25°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.25 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.78 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.97 km/giờ

13:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.77 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.43 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.05 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.11 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
4.06 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
4.47 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.35 km/giờ

10:00

28.3°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
6.25 km/giờ

13:00

28.9°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
6.89 km/giờ

16:00

28.6°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
7.02 km/giờ

19:00

26.9°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.9 km/giờ

22:00

26.5°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
5.78 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
4.96 km/giờ

04:00

26.8°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
5.56 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
5.01 km/giờ

10:00

28.8°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
6.13 km/giờ

13:00

27.6°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.71 km/giờ

16:00

26.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.65 km/giờ

19:00

27°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
5.56 km/giờ

22:00

26°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.52 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.32 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.05 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.31 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.31 km/giờ

13:00

27.4°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.2 km/giờ

16:00

27.9°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
6.51 km/giờ

19:00

26.5°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.31 km/giờ

22:00

26.7°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.97 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.38 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.19 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.42 km/giờ

10:00

28.1°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.74 km/giờ

13:00

27.3°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.98 km/giờ

16:00

28.4°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
6.53 km/giờ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Thấp/Cao

24.5°/29.9°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0