Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:22 | 19/07/2024
Thấp/Cao
24.7/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 25.9°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Thấp/Cao

24.2°/30.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0