Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:29 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ

10:00

27.8°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.61 km/giờ

13:00

30.2°C / 34.9°C
Mây cụm Mây cụm
65%
2.61 km/giờ

16:00

31.6°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.65 km/giờ

19:00

29.1°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.38 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.71 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.14 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.9 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
86%
0.73 km/giờ

10:00

29°C / 33.3°C
Mây cụm Mây cụm
68%
2.58 km/giờ

13:00

32.8°C / 36.4°C
Mây cụm Mây cụm
55%
3.45 km/giờ

16:00

31.7°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
3.28 km/giờ

19:00

28.1°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.52 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.18 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
24.8/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.18 km/giờ

04:00

24.3°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.3 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.53 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
2.65 km/giờ

13:00

32.6°C / 35.9°C
Mây cụm Mây cụm
57%
1.03 km/giờ

16:00

29.3°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3 km/giờ

19:00

27.2°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.37 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.89 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.97 km/giờ

04:00

25.6°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.15 km/giờ

07:00

25.5°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.79 km/giờ

10:00

30.1°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
0.59 km/giờ

13:00

32.2°C / 36.3°C
Mây cụm Mây cụm
55%
2.17 km/giờ

16:00

31.7°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.33 km/giờ

19:00

28.8°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.99 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.96 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.44 km/giờ

04:00

25.9°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.86 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.82 km/giờ

10:00

30.5°C / 33.1°C
Mây cụm Mây cụm
64%
3.3 km/giờ

13:00

32.5°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.32 km/giờ

16:00

31.8°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.17 km/giờ

19:00

29.6°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2 km/giờ

22:00

26.3°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
80%
3.21 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 25.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
82%
2.24 km/giờ

04:00

24°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
86%
1.85 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
1.29 km/giờ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Thấp/Cao

24.9°/33.1°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

1.28