Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:03 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa vừa

22:00

26.4°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.58 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ

01:00

26.8°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
6.25 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
4.91 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.9 km/giờ

10:00

27.4°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
5.18 km/giờ

13:00

28.5°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
5.67 km/giờ

16:00

29.1°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
6.6 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.87 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.33 km/giờ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.76 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.96 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.79 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.47 km/giờ

13:00

30.4°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
6.76 km/giờ

16:00

27.7°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.41 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.6 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.95 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.07 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.21 km/giờ

07:00

27°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.86 km/giờ

10:00

28.5°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.99 km/giờ

13:00

27.9°C / 30.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
5.98 km/giờ

16:00

28°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.42 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.2 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.34 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.05 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
4.74 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.74 km/giờ

10:00

28.1°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
6.4 km/giờ

13:00

28.4°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
6.94 km/giờ

16:00

27.2°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.2 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.2 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.23 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.6°
Sáng/Tối
25.9/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.45 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
6.78 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.62 km/giờ

10:00

26.8°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.05 km/giờ

13:00

26.2°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.93 km/giờ

16:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.08 km/giờ

19:00

24.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.4 km/giờ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Thấp/Cao

24.5°/30.5°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.87 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0